Kata-kata Hassan Al-Banna

By Unknown on 29 August 2011 with

Asy-Syahid Al-Imam Hassan al-Banna (Pengasas Ikhwanul Muslimun di Mesir)
1. Medan bercakap tidak sama dengan medan berkhayal. Medan beramal tidak sama dengan medan bercakap. Medan berjihad tidak sama dengan medan beramal. Medan berjihad yang hakiki tidak sama dengan medan jihad yang palsu.

2. Sesiapa dikalangan kamu yang terlalu cepat mahu mengutip hasil sebelum tempoh matang atau memetik bunga sebelum sampai masanya maka saya tidak akan bersetuju dengannya sama sekali. Lebih baik dia berundur daripada da'wah ini( Ikhwan Muslimin ) kepada gerakan lain. Sesiapa yang mampu bersabar dengan benih tadi berkembang, tumbuh sebagai pokok, mengeluarkan buah yang lebih baik dan tiba masa untuk memetiknya maka kesabarannya akan diberikan ganjarannya oleh Allah SWT. Kita akan memperolehi salah satu daripada ganjaran oleh Allah. Kita akan memperolehi salah satu daripada ganjaran berikut iaitu kemenangan dan ketuanan atau mati syahid dan kebahagian yang abadi.

Category: Harokah , Hassan al-Banna , Ikhwanul Muslimun , Picture Gallery , Tarbiyah , Tazkirah